UWAGA! Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Co to są pliki cookies?

AKTUALNOŚCI

Zaczynamy!!!
2016-08-25 23:32:03

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/2017
w Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego
01.09.2016 r. (czwartek)
 
8.00 – II  i III  klasy Gimnazjum nr 2
9.00 – I   klasy Gimnazjum nr 2
10.00 – Integracyjna Szkoła Podstawowa z Integracyjnym Oddziałem Przedszkolnym
  • Spotkanie na hali sportowej OSiR przy szkole – po przywitaniu przez Dyrektora Szkoły wszystkie klasy udają się z wychowawcami do klas.

14.45 – II-III Gimnazjum dla Dorosłych
  • Spotkanie na korytarzu na I piętrze  w budynku  szkoły.


Stypendia i zasiłki szkolne
2016-07-29 12:18:02

Komunikat Miejskiej Jednostki Obsługi Oświaty:

Miejska Jednostka Obsługi Oświaty w Szczecinku podaje informacje na temat stypendiów i zasiłków szkolnych.

STYPENDIA

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Do stypendium szkolnego uprawnieni są uczniowie od I klasy szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej - do ukończenia 24 roku życia.

  • Termin i miejsce składania wniosków: od 1 do 15 września 2016r. w Miejskiej Jednostce Obsługi Oświaty w Szczecinku, ul.1 Maja 2.
  • Kryterium dochodowe: 514,00 zł netto na osobę w rodzinie (do dochodu nie wlicza się świadczeń wychowawczych uzyskanych w ramach Programu Rodzina 500 plus).
  • Dokumenty potwierdzające sytuację materialną zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej, m.in.:

- zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodów za miesiąc sierpień 2016 r.,

- zaświadczenie z MOPS o pobieranych świadczeniach,

- wyrok alimentacyjny,

- zaświadczenie z PUP o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej,

- zaświadczenie o wielkości powierzchni gospodarstwa rolnego: 1 ha przeliczeniowy 208,83 zł  

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w sekretariacie szkoły lub w Miejskiej Jednostce Obsługi Oświaty (ul. 1 Maja 2)

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Za zdarzenie losowe należy uznać w szczególności:

- pożar,

- kradzież,

- śmierć członka rodziny,

- nagłą chorobę w rodzinie,

- wypadek.

  • Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy złożyć w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.
  • Miejsce złożenia wniosku - Miejska Jednostka Obsługi Oświaty w Szczecinku, ul.1 Maja 2.
  • Zasiłek szkolny przyznaje się niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
  • Przy przyznaniu zasiłku szkolnego nie stosuje się kryterium dochodowego.
  • Wniosek o przyznanie świadczenia można pobrać w sekretariacie szkoły lub w Miejskiej Jednostce Obsługi Oświaty w Szczecinku.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o telefoniczny kontakt z panią Agnieszką Rybińską, tel. 94-37-299-26 lub dyrektorem MJOO, tel. 94-37-299-20.