Szkoła Podstawowa nr 5

INTEGRACJA

Gimnazjum dla dorosłych

INTEGRACJA

UWAGA! Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Co to są pliki cookies?

AKTUALNOŚCI

Zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018
2018-06-24 10:34:27

Kolejny rok minął i nadeszły oczekiwane wakacje.
W piątek odbyły się uroczystości zakończenia roku szkolnego. Nagrodzono najlepszych uczniów i pożegnano absolwentów gimnazjum. Wzruszeń i miłych chwil było bardzo dużo, a Pan dyrektor przypomniał o zasadach bezpieczeństwa w czasie wakacji. Przeżyjmy to jeszcze raz. Zdjęcia w fotogalerii.
 


Miejsko – Powiatowe zakończenie roku szkolnego 2017/2018
2018-06-24 10:28:42

W tym roku  nasza Szkoła Podstawowa Nr 5 była organizatorem Miejsko Powiatowego Zakończenia Roku Szkolnego 2017/2018. Uroczystość odbyła się w kinie „Wolność”. 
Nagrodzono najzdolniejszych uczniów  i absolwentów oraz dyrektorów szkół. Z naszej szkoły najlepszymi absolwentami gimnazjum są :
      Kaja Leśniewska, średnia ocen: 5,56
      Zuzanna Nowak, średnia ocen: 5,56
      Maja Pietrzyk,  średnia ocen: 5,56
     Oliwia Szałkowska,  średnia ocen: 5,56
Najlepszym uczniem Szkoły Podstawowej Nr 5 jest Wojciech Prokop, średnia ocen: 5,82
Składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów. W galerii fotorelacja.


Bal gimnazjalny 2018
2018-06-24 10:24:28

15 czerwca trzecie klasy gimnazjum miały swój bal, który był balem kończącym ich naukę w gimnazjum. Był uroczyście odtańczony polonez, były podziękowania i program artystyczny a potem zabawa, tańce i wybory Miss i Mistera. Fotorelacja w galerii


Póki nie jest za późno
2018-06-21 08:47:24

Kolejny film uczniów z SP 5 w czołówce w ogólnopolskim konkursie na projekt historyczny „Póki nie jest za późno”
      
   Rozstrzygnięto X edycję ogólnopolskiego konkursu  na projekt historyczny „Póki nie jest za późno” organizowanym przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu nad którym patronat honorowy objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
   W konkursie wzięli udział  uczniowie trzecich klas gimnazjalnych naszej szkoły – Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku.
  Celami  konkursu było:

 1. rozbudzanie zainteresowania wśród nauczycieli i uczniów historią oraz współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci narodowej na terenie Polski oraz miejsc autentycznych wydarzeń historycznych w Polsce,  a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z tymi miejscami. Miejsca, znaki i obiekty pamięci muszą dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych w XX w.,
 2.  inspirowanie nauczycieli do poszukiwania nowych rozwiązań dydaktyczno-metodycznych, dotyczących edukacji historycznej, regionalnej i społecznej, ]
 3.  mobilizowanie młodzieży do aktywnego gromadzenia, badania źródeł historycznych oraz prezentowania historii w interesującej i twórczej formie, -
 4. budzenie wrażliwości, empatii i szacunku dla ofiar systemów totalitarnych i wojen,
 5. rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu i radzenia sobie z uprzedzeniami i stereotypami,
 6. inspirowanie młodzieży do zajęcia odpowiedzialnej i aktywnej postawy wobec otaczającej rzeczywistości – kształtowanie postaw obywatelskich
 
       Nasze miasto  położone jest około 40 km od miejsca gdzie znajdował się obóz jeniecki – OFLAG II D GROSS – BORN. Postanowiliśmy przybliżyć naszym uczniom ale także społeczności lokalnej historię tego miejsca. Przeprowadziliśmy sondę z której wynikało, że wiedza na temat tego obozu jest niewielka. Po części jest to związane z historią samej miejscowości Borne – Sulinowo. W 1936 zakończono tu budowę miasteczka militarnego dla szkoły artylerii Wehrmachtu. W garnizonie Gross Born stacjonowały jednostki dywizji pancernej Heinza Guderiana przed atakiem na Polskę.  We wrześniu 1939 roku zorganizowano tu obóz jeniecki – początkowo przejściowy (Dulag), a od 9 listopada dla szeregowców (Stalag). Obóz ten funkcjonował do 1 czerwca 1940, po czym został przekształcony na oficerski Oflag II D Gross-Born, położony w pobliżu miejscowości Westfalenhof (dziś Kłomino). Do połowy 1942 przebywali tu jeńcy francuscy, później polscy. W lutym 1941 w obozie było 3731 Francuzów, a w styczniu 1945 – 5391 Polaków,  także trafiła tu duża część żołnierzy powstania warszawskiego.
   Napisania wstępnego scenariusza filmu  „Obóz jeniecki II D GROSS – BORN” podjęła się uczennica klasy III gimnazjalnej – Agnieszka Osinka. Postanowiliśmy przybliżyć historię tego miejsca, osób tam przetrzymywanych. W związku z tym zadaniem uczniów było przedstawienie  krótkiej historii kilku jeńców z tego oflagu. W lutym tego roku udaliśmy się do Bornego Sulinowa i miejsca gdzie znajdował się oflag II D.
    W zrealizowaniu filmiku pomocna okazała się literatura oraz relacje, wywiady, spotkania z osobami, które od wielu lat zajmują się tym tematem.
    Jesteśmy przekonani, iż podjęcie pracy nad tym projektem przez naszą młodzież będzie miało same pozytywne skutki (m in. przekazanie wiedzy na ten temat swoim rówieśnikom, społeczności lokalnej czy też budzenie wrażliwości, empatii i szacunku dla ofiar systemów totalitarnych i  bezsensowności prowadzeniu wojen).
 
 
Opiekun projektu:
Jarosław Dywizjusz
 


Historycznie wydarzenia z Neustettin i okolic
2018-06-21 08:47:24


     Klasa III f wraz z nauczycielem historii p. J. Dywizjuszem uczestniczyła przez cały rok szkolny w projekcie zorganizowanym i prowadzonym przez Muzeum Regionalne w Szczecinku. Zajęcia prowadził p. M. Zacharewicz. Projekt miał na celu:

 1.  przybliżenie ważniejszych wydarzeń z historii Szczecinka i jego najbliższych okolic, postaci historycznych, a także związanych z nimi zachowanych archeologicznych i historycznych obiektów
 2. Uwrażliwienie uczestników na obiekty kultury materialnej i dzieła sztuki
 3. Zapewnienie uczestnikom lepszych szans rozwoju intelektualnego poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne nie tylko w edukacji szkolnej
Uczniom  w czasie realizacji projektu zostały przedstawione następujące treści:
Wrzesień – Lokacja miasta
          Na spotkaniu uczestnicy dowiedzą się jak wyglądało osadnictwo przedlokacyjne miasta, następnie na jakim modelu praw i kiedy mógł zostać założony Szczecinek oraz jakimi przywilejami i statutami miasto zostało obdarzone. Analiza dotychczasowych badań archeologicznych pozwoli zrozumieć osadnictwo grodowe okolic miasta.  
Październik – Fundacja klasztoru na Wzgórzu Marientron
         Uczestnicy dowiedzą się kto ufundował klasztor, kto mógł w nim przebywać, a także jakie tajemnice kryje krypta klasztorna. Na podstawie analizy badań archeologicznych uczestnicy dowiedzą się jak wyglądała zabudowa klasztorna..
Listopad – Wydarzenia na Zamku Książąt Pomorskich
         Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się jakie wydarzenia odbyły się na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinku, jakie osobistości odwiedzały na przestrzeni wieków szczecinecki zamek, a także jak zmieniała się jego funkcja. Na podstawie analizy badań archeologicznych i architektonicznych uczestnicy dowiedzą się jak zmieniała się zabudowa zamkowa na przestrzeni wieków. Zaprezentowany zostanie również obraz Jana Matejki pt. ,,Bitwa pod Grunwaldem’’.

Grudzień – Kartograf Lubinus w Newen Stettin
          Spotkanie poświęcone kartografowi pomorskiemu Lubinusowi i jego Wielkiej Mapie Księstwa Pomorskiego. Uczestnicy dowiedzą się jak wyglądał pobyt Lubinusa w Newen Stettin, a także zapoznają się z XVII-wiecznym dziełem kartograficznym.
Styczeń – Księżna Jadwiga Brunszwicka w Newen Stettin
          Uczestnicy dowiedzą się kim była i czym się zasłużyła dla miasta księżna Jadwiga Brunszwicka. Zajęcia zostaną uzupełnione o pocztówki, a także portrety z wizerunkiem księżnej i ufundowanego przez nią gimnazjum. Uczniowie zapoznają się z talarem pośmiertnym, który jest materialnym śladem pogrzebu księżnej w Darłowie.
Luty – Wojna trzydziestoletnia. Bitwa pod Hammerstein
           Uczniowie zapoznają się z przebiegiem wojny trzydziestoletniej, interwencją wojsk szwedzkich na Pomorzu i ich pobytem w Newen Stettin i najbliższych okolicach. Zaprezentowane zostanie XVII wieczne wyposażenie i ekwipunek wojsk zachodnich.
Marzec – Dynastia Gryfitów
            Zajęcia poświęcone dziejom Dynastii Gryfitów, która od początku XII-wieku rządziła Księstwem Pomorskim. Omówione zostanie drzewo genealogiczne Gryfitów z Mapy Lubinusa, przybliżony zostanie wizerunek Ernesta Bogusława Croy’a.
100 Rocznica urodzin szczecineckiego astronoma Adama Giedrysa
 
Kwiecień – Wojska napoleońskie w Neustettin
             Zajęcia poświęcone pobytom wojsk napoleońskich w mieście. Uczniowie zapoznają się z kampaniami napoleońskimi, które dwukrotnie maszerowały przez Neustettin. Zostanie omówione wyposażenie oficera wojsk napoleońskich. Zajęcia odbędą się w sali wykładowej i garnizonowej.
 
Maj – Uroczyste obchody 600-lecia miasta – 1910
              Zajęcia będą poświęcone jubileuszowi miasta Neustettin. Omówione zostaną zabytki, m.in.: widoki Szczecinka autorstwa Paula Stubbe. Zajęcia zostaną uzupełnione o pocztówki i zdjęcia pochodzące z muzeum prezentujące to święto w mieście

Czerwiec – Walki o Neustettin – 27.02.1945
                  Zajęcia poświęcone zdobyciu miasta Neustettin przez wojska radzieckie w lutym 1945 roku. Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z przebiegiem  walk, w tej części omówiona zostanie makieta. Część zajęć zostanie poświęcona na omówienie pojazdów militarnych ( m.in. modelów do sklejania ), których użyto w Neustettin i najbliższych okolicach m.in. czołg produkcji radzieckiej, który w lutym 1945 roku zdobywał Neustettin.

Zdjęcia z realozacji projektu


Piórem i Pędzlem
2018-06-19 22:05:33

Kolejne literackie laury ucznia Szkoły Podstawowej nr 5 w Szczecinku. Jędrzej Gliszczyński został laureatem III Ogólnopolskiego Konkursu  Literacko–Plastycznego „Piórem i Pędzlem” w Nałęczowie. Wiersz „Dom, który kocham”, ujął jury szczerością przekazu i dużym poczuciem humoru.
 
Na konkurs nadesłano 216 wierszy dzieci w wieku od 9 do 13 lat . Autorzy prac pochodzili z 46 szkół  z Polski i zagranicy. Jury w składzie: Bogumiła Wartacz – pracownik Muzeum im. B. Prusa w Nałęczowie, polonista, redaktor naczelna Gazety Nałęczowskiej; Katarzyna Wójcik – dyrektor Biblioteki Miejskiej im. Faustyny Morzyckiej w Nałęczowie; Przemysław Sołdek – pracownik Muzeum im. S. Żeromskiego w Nałęczowie, znawca twórczości Żeromskiego, regionalista przyznało 10 nagród, 10 wyróżnień i 1 nagrodę specjalną. Podczas uroczystej gali jurorzy podkreślali, że w tym roku wybór najlepszych wierszy był wyjątkowo trudny. Młodzi poeci wykazali się wrażliwością, pomysłowością i bardzo wysokim poziomem kultury języka.
 
W ocenie wiersza Jędrzeja jurorzy zwrócili uwagę na pomysłowe ujęcie tematu, szczerość wypowiedzi i szeroką skalę emocji. Podkreślili, że to jeden z nielicznych utworów, w którym słowo dom nie jest nadmiernie eksponowane, bo pada zaledwie jeden raz. Wiersz został w całości zaprezentowany podczas podsumowania konkursu.


Zakończenie roku szkolnego
2018-06-18 23:23:48

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 22 czerwca:

 • godz.12.30. klasy 0-VI SP 5
 • godz.13.30. klasy VII,II i III kl.gim


Świat bez barier
2018-06-12 12:32:21

Jędrzej Gliszczyński, uczeń V klasy Szkoły Podstawowej nr 5 w Szczecinku został laureatem części literackiej XIV Ogólnopolskiego Konkursu Świat bez barier organizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu. Wiersz Jędrzeja pt. „Przypadek” zyskał szczególne uznanie w oczach jury, bo otwierał uroczystą galę podsumowującą tegoroczną edycję konkursu pod hasłem „Wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń”.

Konkurs składa się z części literackiej i plastycznej. Do części literackiej zgłoszono 175 prac z całego kraju, a do części plastycznej 717. Przedstawiciele jury podkreślali wysoki poziom zgłoszonych utworów, najwyższy w historii konkursu.
Laureaci z Jaworzyny Śląskiej, Białegostoku, Zamościa, Katowic i Szczecinka spędzili 3 dni poznając piękne okolice Wałbrzycha. Wraz z wolontariuszami z Publicznego Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu zwiedzili Starą Kopalnię - Centrum Nauki i Sztuki, Zamek Książ, Palmiarnię.  Byli też gośćmi specjalnymi strażaków z jednostki OSP Gorce. Specjalnego smaku spotkaniu młodych artystów dodawała atmosfera uzdrowiska Szczawno-Zdrój, w którym na czas podsumowania konkursu zatrzymali się laureaci.
Możliwość spotkania innych młodych ludzi o podobnych zainteresowaniach i wrażliwości połączoną z mnóstwem atrakcji przygotowanych przez organizatorów laureaci zgodnie nazwali przygodą życia.


„Jak nie czytam, jak czytam”
2018-06-12 12:26:37

W piątek 8 czerwca dokładnie  o godzinie 10.00, cała nasza szkoła brała udział w biciu rekordu wspólnego czytania wiersza „Kaczka Dziwaczka”. Akcja odbywała się w ramach programu „ Jak nie czytam, jak czytam”, który ma celu  promocję czytania  książek wśród uczniów, inicjowanie mody na czytanie, wspieranie dzieci i młodzieży aktywnych czytelniczo.


Piątkowy piknik w Piątce.
2018-06-21 08:45:53

W piątkowe popołudnie 8 czerwca spędzaliśmy czas na pikniku w samym centrum miasta, a mianowicie w naszej szkole. Oprócz pysznego poczęstunku - lody, ciasta, wata cukrowa, pieczone ziemniaczki i rzecz jasna grilowane kiełbaski , mogliśmy dobrze się bawić. Moc atrakcji nie pozwalała się nudzić ani przez chwilkę. Najpierw był spektakl dla dzieci a potem kto co chciał: dmuchane zamki, warsztaty garncarskie i artystyczne, tor rowerowy z przeszkodami, malowanie twarzy lub paznokci, konsultacja u dietetyka z Natur House oraz pokaz motorów Szczecineckiej Grupy Motocyklowej i Stowarzyszenia Promocji Sportów Motorowych SCS.  Fotorelacja w galerii.