Hauptschule-Sud Buxtehude

POLSKO – NIEMIECKA WYMIANA MŁODZIEŻY
SZCZECINEK – BUXTEHUDE

Przełamanie granic – integracja polsko – niemiecka” – to motto przewodnie wymiany młodzieży. W dniu 15 – 17 września nasze miasto odwiedziła delegacja z Buxtehude. 16 września goście z Hauptschule Süd Buxtehude przybyli do naszej szkoły. Celem wizyty było podpisanie umowy o współpracy pomiędzy naszymi placówkami. Ustalono wstępny termin pierwszej wymiany młodzieży.
W dniach 8 – 12 grudnia 2016 roku przedstawiciele Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku odbyli rewizytę w zaprzyjaźnionej szkole z Niemiec Hauptschule Sud z  Buxtehude (30 km od Hamburga). Zwiedzili placówkę, poznali niemiecki system edukacyjny i wymienili się doświadczeniami zawodowymi. Podpisano umowę wymiany młodzieży polsko – niemieckiej pomiędzy zaprzyjaźnionymi szkołami. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele szkoła z Buxtehude: dyrektor szkoły – Bernd Wilhelmi, wicedyrektor – Jutta Mangelmann, nauczyciele – Anke Blankeuforth, Dawid Cordes, Agnieszka Polanowska (koordynator); ze strony Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego – dyrektor szkoły – Rafał Stasik, nauczyciele – Dorota Wilkanowska i Elżbieta Sobolewska (koordynator).
Pierwsza wymiana młodzieży  odbędzie się w dniach 15 – 19 maja 2017 roku w Szczecinku. Będziemy gościć  13 uczniów i dwóch nauczycieli z Buxtehude. Natomiast  uczniowie i opiekunowie Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego  pojadą do Niemiec w dniach 25 – 29 września 2017 roku.  Realizacja tego projektu ma tworzyć możliwości do wzajemnego zbliżenia młodych ludzi z obu krajów, którzy spotykają się podczas programów. Spotkania takie dają możliwość poznania rówieśników i ich codziennego życia w czasie wolnym i w szkole, jednoczesnej nauki języka, obserwacji tradycji i zwyczajów, badania historii i teraźniejszości kraju partnera.

„Grenzenüberwinden Freunde finden – deutsch-polnische Integration” – das ist das Leitmotiv des Jugendaustausches. Vom 15. bis 17. September hat unsere Stadt die Delegation aus Buxtehude besucht. Am 16 September sind  die Gäste von der Hauptschule Buxtehude zur unserer Schule gekommen. Das Ziel des Treffens war die Unterzeichnung des Vertragsabschlusses über die Zusammenarbeit zwischen unseren Schulen. Es wurde der erste Termin des Jugendaustausches vereinbart.
Vom 8. bis 12. Dezember 2016 haben die Vertreter der Jan III Sobieski Gesamtschule aus Szczecinek der Partnerschule  - Hauptschule Süd Buxtehude (30 km von Hamburg entfernt) einen Gegenbesuch abgestattet. Die Vertreter haben die Schule besichtigt, haben sich mit dem deutschen Bildungsystem bekannt gemacht und haben ihre Berufserfahrungen ausgetauscht. Es wurde der Vertrag über die Zusammenarbeit zwischen beiden Schulen unterschrieben.
An dem Treffen haben teilgenommen: die Schulvertreter aus Buxtehude: Schuldirektor – Bernd Wilhelmi, Vizedirektorin  - Jutta Mangelmann, die Lehrer: Anke Blankeuforth, Dawid Cordes, Agnieszka Polanowska (Koordinatorin). Seitens Jan III Sobieski Gesamtschule: Schuldirektor – Rafal Stasik, die Lehrer – Dorota Wilkanowska und Elzbieta Sobolewska (Koordinatorin).
 
Der erste Jugendaustausch findet vom 15. bis 19. Mai 2017 in Szczecinek statt. Es werden uns 13 Schüler und 2 Lehrer aus Buxtehude besuchen. Die Schüler und die Betreuer von der Jan III Sobieski Gesamtschule werden vom 25. bis 29. September 2017 in Deutschland sein.  Die Durchführung dieses Projektes soll die Zusammenarbeit der jungen Leute ermöglichen. Solche Treffen geben den Schülern die Möglichkeit zum gegenseitigen Kennenlernen und darüber hinaus erleben sie deren tägliches Leben in der Freizeit und in der Schule. Gleichzeitig erlernen sie die Sprache, lernen die Traditionen und Bräuche kennen, erforschen die Geschichte und Gegenwart der Partnerschule.

POLSKO – NIEMIECKA WYMIANA MŁODZIEŻY W BUXTEHUDE WRZESIEŃ 2018
W dniach od 23 do 28 września 2018  roku odbyła się  wymiana polsko – niemiecka pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 w Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku
a szkołą Hauptschule Sued Buxtehude. Przez 6 dni trzynaścioro uczniów wraz z opiekunami: p. Elżbietą Sobolewską i p. Dorotą Wilkanowską było goszczonych po raz drugi  przez naszych niemieckich przyjaciół. Spotkanie w Buxtehude  przebiegało pod hasłem  „Śladami historii polsko - niemieckiej ”.
Wieczorem uczniowie wraz z opiekunami dotarli do  Buxtehude, gdzie niemieccy uczniowie razem z nauczycielami czekali na gości z Polski. Po serdecznym powitaniu przez niemieckich uczniów i  nauczycieli przeznaczono czas na wypoczynek, kolację i wspólne spędzenie czasu.
Następnego dnia zostaliśmy mile przywitani  przez uczniów a także nauczycieli  Haptschule Sued Buxtehude. Podczas trwającej 6 – dniowej wymiany uczniowie uczestniczyli  w grach i zabawach integracyjnych, animacjach językowych, zorganizowanych dla nich warsztatach szkolnych, lekcjach: techniki, sztuki i sportu.
Dużą atrakcją podczas naszego pobytu była wycieczka do Hamburga. Uczniowie mieli okazję płynąć promem po rzece Elba. Młodzież niemiecka oprowadziła swoich polskich kolegów po mieście, pokazując im najciekawsze budynki Hamburga. Ogromne wrażenie wywarła na uczniach  wizyta w obozie koncentracyjnym w Hamburgu Neuengamme.
Nauczyciele i uczniowie niemieccy ściśle współpracowali z polskimi nauczycielami i uczniami. Mieliśmy okazję poznać niemiecki system szkolnictwa przez uczestnictwo w zajęciach szkolnych. Młodzież spędzała dużo czasu w gronie  niemieckich kolegów, poznając ich styl życia i obyczaje kulturowe. 
Bogaty w różnorodne atrakcje program całego pobytu oraz piękna letnia pogoda zagwarantowały dobrą zabawę i sprawiły, że humory dopisywały wszystkim uczestnikom wymiany, a cała wizyta polskiej grupy w Niemczech przebiegała w przyjaznej atmosferze.
Pobyt zakończył się miłym akcentem ze strony gospodarzy, którzy zaprosili wszystkich uczestników wymiany na pożegnalną kolację. Nastąpiło podsumowanie spotkania i wręczenie upominków. Żal było się rozstawać i odjeżdżać. Wspomnienia na pewno pozostaną na całe życie.
Więcej zdjęć w galerii.
            Opracowała : mgr Elżbieta Sobolewska
POLSKO – NIEMIECKA WYMIANA MŁODZIEŻY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W SZCZECINKU
13 – 18 MAJA 2018 ROKU
 
W dniach od 13 do 18 maja 2018 roku odbyła się wymiana polsko – niemiecka pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 w Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku   a szkołą Hauptschule Sued Buxtehude. Przez 6 dni jedenaścioro uczniów wraz z opiekunami:
p. Agnieszką Polanowską i p. Davidem Cordes przebywało po raz drugi w naszej szkole i w naszym mieście. Tym razem projekt przebiegał pod hasłem „Śladami polsko – niemieckiej historii”.
Późnym popołudniem 13 maja 2018 roku uczniowie wraz z opiekunami dotarli do  Szczecinka. Na gości z Niemiec czekali polscy uczniowie razem z nauczycielami.
Podczas trwającej 6 dni wymiany uczniowie uczestniczyli  w grach i zabawach integracyjnych, wzięli udział w zorganizowanych dla nich warsztatach szkolnych, lekcjach: techniki, sztuki i sportu. Uczniowie z Niemiec oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5 udali się do Fundacji im. St. Karłowskiego w  miejscowości Juchowo. Tam młodzież przekonała się jak ważny jest związek pomiędzy człowiekiem a ekologią.  Uczestnicy wymiany odbyli też wycieczkę rowerową na Mysią Wyspę, zakończoną wspólnym ogniskiem, pieczeniem kiełbasek i grą w piłkę.
Dużą atrakcją podczas pobytu była wycieczka do obozu koncentracyjnego w Sztutowie. Na wszystkich miejsce to wywarło ogromne wrażenie.  Uczniowie  oprowadzili też swoich niemieckich kolegów po mieście Szczecinek, pokazując im najciekawsze miejsca naszej małej ojczyzny.
Pomiędzy nauczycielami i uczniami z obu stron widoczne było zaangażowanie i współpraca. Niemieccy goście mieli okazję poznać system szkolnictwa w Polsce poprzez uczestnictwo w zajęciach szkolnych. Młodzież spędzała dużo czasu w gronie polskich  kolegów, poznając ich styl życia, tradycje i obyczaje kulturowe. Dla obu stron była to też doskonała okazja do nauki języka obcego.
Lecz wszystko co dobre niestety szybko się kończy. Ostatni ranek polscy uczestnicy wymiany spędzili,  pomagając naszym gościom przygotowywać się do wyjazdu. Aż do chwili, w której pod Centrum Edukacji  podjechał autobus… . Czas było się pożegnać. Nie było to dla nas łatwe. Spędziliśmy wspólnie cudowne chwile, które będziemy rozpamiętywać jeszcze długo. Na szczęście nie żegnamy się na zawsze. Kontynuacja projektu nastąpi we wrześniu 2018 roku, kiedy to my zawitamy po raz drugi w Buxtehude. Sądzę, że miniony tydzień można uznać za bardzo udany. Wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu tej wizyty. Kontynuujemy kontakt z uczniami z Niemiec i z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie.
DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU 2018 R. W BUXTEHUDE


Elżbieta Sobolewska
Koordynator  ds. wymiany w SP nr 5 w Szczecinku
 
 Więcej zdjęć w galerii


W dniach od 25 do 29 września 2017 roku odbyła się wymiana polsko – niemiecka pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 w ZS im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku a szkołą Hauptschule Sued Buxtehude. Przez 5 dni trzynaścioro uczniów wraz z opiekunami:
p. Elżbietą Sobolewską i p. Dorotą Wilkanowską było goszczonych po raz pierwszy  przez naszych niemieckich przyjaciół. Spotkanie w Buxtehude  przebiegało pod hasłem  „Przełamanie granic – integracja polsko – niemiecka”.
Późnym popołudniem 25 września uczniowie wraz z opiekunami dotarli do  Buxtehude, gdzie gospodarze  czekali na gości z Polski. Po serdecznym powitaniu przez niemieckich uczniów i  nauczycieli nasza grupa przeznaczyła czas na wypoczynek
i wzajemne poznanie.
Następnego dnia zostaliśmy mile przywitani  przez całą społeczność szkolną oraz zastępcę Burmistrza Buxtehude. Podczas trwającej 5–dniowej wymiany
uczniowie uczestniczyli w grach i zabawach integracyjnych oraz  zorganizowanych dla nich warsztatach szkolnych, lekcji: techniki, sztuki, sportu.
Największą atrakcją  naszego pobytu była wspólna wycieczka młodzieży polsko – niemieckiej wraz z opiekunami do Hamburga. Uczniowie mieli okazję płynąć promem  po rzece Elbie, zobaczyć największe atrakcje tego miasta, a także poznać jego historię i zabytki.
Nauczyciele i uczniowie niemieccy ściśle współpracowali z polskimi nauczycielami
i uczniami. Mieliśmy okazję poznać niemiecki system szkolnictwa poprzez obserwację oraz uczestnictwo w zajęciach szkolnych.  Młodzież spędzała dużo czasu w gronie  niemieckich kolegów, poznając ich styl życia i obyczaje kulturowe oraz sposób spędzania czasu w szkole
i poza nią. 
Pobyt zakończył się miłym akcentem ze strony gospodarzy, którzy zaprosili wszystkich uczestników wymiany na pożegnalną kolację. Nastąpiło podsumowanie spotkania i wręczenie upominków.
Zapraszamy na fotorelcję.
 
DO ZOBACZENIA W MAJU 2018 ROKU
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5  
W ZS IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZECINKU

W dniach  8.05-12.05.2017 kilkunastu uczniów naszego gimnazjum miało okazję wziąć udział w projekcie edukacyjnym, którego hasło przewodzące brzmi: PRZEŁAMYWANIE GRANIC, INTEGRACJA POLSKO-NIEMIECKA. W tym celu gościliśmy gości z Niemiec z miasta Buxtehude z okolic Hamburga. 
 
 W poniedziałek w godzinach wieczornych w grupie kilkunastu osobowej, udaliśmy się do Internatu Zespołu Szkół nr. 2 im. Ks. Warcisława IV, gdzie 15-stu naszych gości, wraz z dwoma swoimi opiekunami – Agnieszką Polanowską oraz Jutą Mangelman, pomieszkiwali na czas obecności w Szczecinku. Wymienienie pierwszych spojrzeń było dość stresujące. Wszyscy byli bardzo podekscytowani nową sytuacją. Lecz chwile ciszy nie trwały za długo. Byliśmy otwarci na nowe znajomości, więc szybko znaleźliśmy wspólny język. Udaliśmy się na spacer po okolicy i  spędziliśmy wieczór przy zachodzie słońca nad jeziorem. Goście byli zauroczeni naszym miastem i wywarło ono na nich spore wrażenie. Ze względu na zbliżającą się noc, wróciliśmy do internatu, zjedliśmy wspólną kolację, niemieccy uczniowie rozeszli się po swoich pokojach, a polscy udali się do własnych domów.
 
 Drugiego dnia obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Patrona. Na Sali gimnastycznej odbyło się oficjalne powitanie naszych gości oraz lekki poczęstunek. Uczniowie klas gimnazjalnych przyszykowali na tą okazje wykwintne potrawy kuchni całego świata. Mieliśmy okazję spróbować każdej z nich oraz poznać ciekawostki na temat danego kraju. Później odbył się quiz po szkole. Klasy rywalizowały ze sobą zaliczając przeróżne konkurencje. My, wraz z nowymi rówieśnikami stworzyliśmy jedną drużynę. Super się przy tym bawiliśmy i mieliśmy okazję poznać tradycje innych regionów w ciekawy sposób. Po zawziętej rywalizacji powróciliśmy na salę gimnastyczną, w celu zakończenia zabawy. Nasza drużyna dostała drobny upominek, a pod koniec całej imprezy wspólnie z naszymi gośćmi zatańczyliśmy szkolny taniec – belgijkę. Po wszystkim udaliśmy się wspólnie do internatu na posiłek oraz chwilkę odpoczęliśmy przed dalszymi atrakcjami. Planowaliśmy wybrać się na przejażdżkę rowerową na Mysią Wyspę, lecz pogoda nam nie dopisała. Mimo to, równie ciekawie spędziliśmy kolejne godziny. Wybraliśmy się na pobliski basen gdzie tam zaznaliśmy super atrakcji. Po kąpieli wodnej spędziliśmy czas w internacie grając w karty, gry słowne oraz wymieniając się wrażeniami z mijającego dnia.
 
 Kolejnego dnia również odwiedziliśmy naszą szkołę. Tym razem czekały na nas inne atrakcje. Mieliśmy przyjemność wziąć udział w lekcji fizyki przygotowanej przez naszego nauczyciela – Tadeusza Czaplińskiego, wraz z jego pomocnikami.Poznaliśmy wiele ciekawostek oraz obejrzeliśmy niesamowite doświadczenia dotyczące powstawania światła. Byliśmy szczególnie zafascynowani przeprowadzoną lekcją. Po krótkiej przerwie udaliśmy się na następną lekcję specjalną. Tym razem była to plastyka poprowadzona przez Panią Iwonę Michalską, nauczycielkę plastyki. Ze względu na zbliżający się tz. Muttertag w kraju naszych rówieśników, naszym celem stało się własnoręczne zrobienie kwiatu z filcu. Z pomocą Pani Iwony wykonaliśmy przepiękne prace, które goście zabrali wraz ze sobą do Niemiec. Potem czekały na nas zajęcia sportowe na Sali gimnastycznej. Pod okiem szkolnych wuefistów chłopcy odegrali zawzięty mecz w piłkę nożną (Niemcy-Polska), a dziewczęta poćwiczyły grę w siatkówkę i koszykówkę. Z mijającym czasem udaliśmy się na obiad oraz odpoczęliśmy po zajęciach szkolnych. Lecz to nie był koniec atrakcji. Tym razem zaliczyliśmy ściankę wspinaczkową. Super się przy tym bawiliśmy i zdobyliśmy nowe umiejętności. W późniejszych godzinach odwiedziliśmy Centrum Edukacji Ekologicznej I Rewitalizacji Jezior W Szczecinku, gdzie obejrzeliśmy wielkie akwaria wraz z rzadkimi gatunkami ryb.
 
 W czwartek postanowiliśmy wyjechać poza Szczecinek. Naszym celem stał się Poznań gdzie zostaliśmy zaproszeni do firmy ,,Beyond’’. Wraz z przewodnikiem zwiedziliśmy gigantyczną serwerownie i mogliśmy pogłębić swoją wiedze na temat informatyki. Budynek zrobił na nas szczególne wrażenie. Byliśmy mile zaskoczeni. Pobyt w serwerowni trwał dość długo, więc do Szczecinka wróciliśmy w godzinach wieczornych. Po chwili odetchnienia, razem z opiekunami wybraliśmy się na kolację do pizzerii. Nasi goście, ku naszemu zaskoczeniu przygotowali dla nas mały prezent w ramach podziękowania za ostatnie dni. Ostatni wspólny wieczór spacerowaliśmy po okolicy, wspominając miniony tydzień.
 
 Lecz wszystko co dobre niestety szybko się kończy. Ostatni ranek spędziliśmy pomagając naszym gościom przygotowywać się do wyjazdu. Aż do chwili, w której pod internat podjechał autobus… . Czas było się pożegnać. Nie było to dla nas łatwe. Spędziliśmy wspólnie cudowne chwile, które będziemy rozpamiętywać jeszcze długo. Na szczęście nie żegnamy się na zawsze. Pierwsza część naszej przygody już za nami, czeka nas jeszcze druga. Kontynuacja projektu nastąpi we wrześniu, kiedy to my zawitamy w Buxtehude. Sądzę, że miniony tydzień można uznać za bardzo udany. Wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni. Nadal utrzymujemy internetowy kontakt z uczniami z Niemiec i z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie.
Więcej zdjęć w galeriiW dniu 16.09.2016 r. naszą szkolę odwiedziła delegacja z Hauptschule Süd Buxtehude. Celem wizyty było podpisanie umowy o współpracy pomiędzy szkołami. Mottem przewodnim wymiany  jest "Przełamanie granic - integracja polsko- niemiecka". W ramach przeprowadzonych rozmów określono termin pierwszej wymiany młodzieży, przypadający na maj i wrzesień 2017 r.
W dniu 09.12.2016 r. odbyła się rewizyta  w zaprzyjaźnionej szkole z Niemiec Hauptschule Sued z  Buxtehude (30 km od Hamburga). W czasie rewizyty przedstawiciele Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego zwiedzili szkołę z Buxtehude, poznali niemiecki system edukacyjny, wymienili się doświadczeniami zawodowymi, a przede wszystkim została  podpisana ostateczna umowa wymiany młodzieży polsko-niemieckiej pomiędzy zaprzyjaźnionymi szkołami. W spotkaniu uczestniczyli: Szkoła z Buxtehude; Dyrektor Szkoły - Bernd Wilhelmi,wicedyrektor Jutta Mangelmann, nauczyciele - Anke Blankeuforth, Dawid Cordes, Agnieszka Polanowska (koordynator) ze strony Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego – Dyrektor Szkoły - Rafał Stasik, nauczyciele -  Dorota Wilkanowska i Elżbieta Sobolewska (koordynator).Pierwsza wymiana młodzieży  odbędzie się w dniach 15-19.05 2017 r.- będziemy gościć  12 uczniów i dwóch nauczycieli z Buxtehude. Natomiast  uczniowie i opiekunowie Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego  pojadą do Niemiec 25-29.09.2017 r. Mottem przewodnim wymiany  jest "Przełamanie granic - integracja polsko- niemiecka".

Zapraszamy na fotorelację do galerii